Агапова Ірина Василівна

В ДНЗ №19 у 2016 році почав працювати кабінет англійської мови. Керівник гуртка - Агапова Ірина Василівна. Вихователь керується програмою з методичними рекомендаціями до неї Англійська мова для дітей дошкільного віку Шкваріної Т.М. Ця програма враховує вікові психофізіологічні можливості, інтереси та потреби розвитку 3-4-5-річних дітей, практично забезпечує наступність між дошкільною та шкільною ланками іншомовної освіти, оскільки готує малят до засвоєння програми першого класу.


Навчання іноземної мови-не обов’язковий,але бажаний компонент дошкільної освіти. Головні завдання навчання:викликати у дітей інтерес до вивчення англійської мови та ознайомлювати їх із елементами соціокультури англомовних країн(Великої Британії,США та інших).


Заняття проводяться через гру, в процесі невимушеного спілкування з постійним унаочненням мовного матеріалу реальними діями, іграшками, картинками, предметами, маніпуляціями та імітаціями.

Провідним методом на заняттях виступає дидактична та творча гра, в якій дії дітей регулюються ігровими завданнями й ігровими правилами.


Навчання аудіювання та говоріння починається з формування вмінь сприймати іншомовне мовлення на слух. Аудіювання проводиться із використанням аудіозаписів зі зразками автентичного англійського мовлення.

Також на заняттях використовується метод повної фізичної реакції-через використання фізичних рухів як реакції на усні стимули,команди й інструкції.

Крім мовної та мовленнєвої компетенцій,є ще соціокультурна компетенція. Тому до змісту занять із англійської мови вводиться матеріал країнознавчого,національно-культурного характеру,зокрема такий,що має виховне значення. Педагог намагається працювати,щоб дітям було цікаво,вони були активними та переживали позитивні емоції.