Про садочок

 

Значні за своїми масштабами та соціальними наслідками зміни, що відбуваються сьогодні у світі та в Україні, пов’язані з розвитком духовності людини інформаційної епохи.

У цих умовах дошкільні навчальні заклади повинні набути нового статусу, розширити свої функції, стати обов’язковими для відвідування дітьми, особливо старшого дошкільного віку.

Модернізація змісту дошкільної освіти України вимагає визначення чітких методологічних засад, що враховують сучасні світові та європейські тенденції, водночас ґрунтуються на національних надбаннях. Завдання охорони життя і збереження здоров’я дітей, їх розвитку повинні стати пріоритетними.

У цих умовах дошкільна освіта України вимагає певних змін.

Ці зміни не оминули і наше місто, адже розвиток дошкільної освіти неможливий без осучаснення дошкільних навчальних закладів.

За 25 років Незалежності нашої держави вперше в місті було відкрито новий дошкільний начальний заклад. Дякуючи міському голові Сімашкевичу М. Є, народному депутату України Мельниченку В. В., начальнику управління освіти і науки Старченко С. В., незважаючи на складні умови в країні, зуміли знайти кошти для того, щоб відкрились двері сучасного садочка 1 вересня 2015 року.

Дошкільний навчальний заклад комбінованого типу (ясла-садок) №19 «Калинка» комунальної власності керується нормативно-правовими документами.

Мова освітнього процесу у закладі дошкільної освіти - українська. 

Кадрове забезпечення

Освітньо-виховний процес у дошкільному закладі забезпечують 32 працівників: 16 педагогів, в тому числі завідувач ДНЗ і вихователь-методист, та 16 працівників обслуговуючого персоналу. Педагогічний колектив має 100% вищу освіту.

Склад педагогічних працівників за кваліфікаційними категоріями такий: 7 педагогів кваліфікаційної категорії «спеціаліст», 2 педагога другої кваліфікаційної категорії, 4 педагога першої кваліфікаційної категорії і 3 педагога з вищою кваліфікаційною категорією, в тому числі, 1 педагог із званням «старший вчитель».Управлінська діяльність ДНЗ

        Управлінська діяльність здійснюється  згідно Статуту дошкільного навчального закладу, охоплюючи усі процеси, які відбуваються в закладі, і включає наступну циклограму: планування; звіти; організація; аналіз; контроль; робота з дітьми;  робота з батьками та громадськістю.

Основою управлінської діяльності дошкільного навчального закладу №19 є робота з педагогами, яка спрямовується на упорядкування і вдосконалення навчально-виховного процесу, та залежить від її ефективності у задоволенні потреб     батьківської громади.

Для вивчення рівня підготовки педагогів до проведення освітньо-виховної діяльності у закладі використовуються такі види контролю: попереджувальний,   підсумковий, порівняльний, вибірковий, тематичний, комплексний, що дає можливість активно впливати на педагогічний процес та ефективно керувати ним.

Довідки по проведенню тематичного та комплексного вивчення заслуховуються на педагогічних радах, виробничих нарадах. За їх результатами видаються відповідні накази по дошкільному навчальному закладу, здійснюється контроль за виконанням даних адміністрацією рекомендацій. Відстеження результатів їх виконання сприяє ефективності контролю. Ведеться: «Діловий щоденник контролю освітньо-виховного процесу та адміністративно-господарської діяльності» та «Діловий щоденник аналізу освітньо-виховного процесу» вихователем-методистом.

У 2016 році було проведено атестацію педагогічних працівників.

Документація дошкільного навчального закладу ведеться відповідно до «Примірної інструкції з діловодства в дошкільних навчальних закладах», затвердженої наказом Міністерства освіти і науки, молоді і спорту 01.10.2012 р.  № 1059,  номенклатури справ, розробленої на основі Закону України «Про Національний архівний фонд і архівні установи», Положення про архівний підрозділ (відповідно до наказу Державного комітету архівів України, від 06.08.2002 р. 58).

Документи зберігаються згідно нормативних вимог. Ведуться чітко, державною мовою, з дотриманням єдиних вимог до форми і стилю їх оформлення.

Книги, які ведуться керівником дошкільного закладу, обов'язково поаркушно пронумеровані, підписані, скріплені печаткою.

У закладі складений тарифікаційний список роботи педагогічних      працівників та штатний розпис роботи технічних працівників. Правила     внутрішнього трудового розпорядку, книга обліку особового складу          працівників, трудові книжки, які зберігаються в сейфі керівника.

Графіки роботи працівників та графік відпусток складаються своєчасно, затверджуються завідувачем, та погоджуються з профспілковим комітетом закладу.

У книзі обліку вхідних та вихідних документів реєструються ділові      папери, що надходять до навчального закладу чи надсилаються з нього.      Документи підшиваються та зберігаються в окремих папках.

Ведення діловодства в закладі дозволяє будувати цілісну систему         документаційного забезпечення управлінням дошкільного закладу.

У дошкільному навчальному закладі діє профспілкова організація, яка створена з метою здійснення представництва та захисту трудових,         соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки, яка у своїй       діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про           об'єднання спілки, їх права та гарантії діяльності,». Законом України «Про об'єднання громадян», Кодексом законів про працю України, статутом профспілки. Положення про первинну профспілкову організацію і рішенням    вищестоящих профспілкових організацій.

Також створений Благодійний фонд «Калинка -2017» .

Управлінська діяльність ДНЗ спрямована на покращення роботи колективу.

 

Склад вихованців

За проектною потужністю дошкільний заклад розраховано на 65 місць для дітей від 2 до 6 (7) років. Групи комплектуються згідно електронної черги управління освіти і науки.

В ДНЗ працює 5 вікових груп:

- 1 група для дітей раннього віку;

- 3 групи для дітей дошкільного віку;

- 1 група спеціального призначення для дітей з порушеннями мовлення.

З 1.09.2015 року було прийнято 60 дітей, а на 31.12. 2017 року – 108 дітей.

 

Пріоритетні напрями діяльності ДНЗ

Пріоритетними напрямами роботи колективу в дошкільному навчальному закладі слід вважати створення сприятливих умов для гармонійного, інтелектуального розвитку дитини дошкільного віку.Якість реалізації освітніх програм

Для ефективного розв’язання проблем навчання та виховання дітей педагоги перебувають у постійному творчому пошуку, експериментують та впроваджують сучасні перспективні програми та методики.

Головною метою роботи колективу дошкільного закладу є виховання дитини здатної досягати успіху.

З метою підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки колективу були придбані новинки методичної літератури, наочні матеріали, розвивальні та дидактичні ігри, які шляхом самоосвіти педагоги опрацьовували протягом навчального року.

За період з 01.09.15 р. по 01.03.17 р. були проведені семінари-практикуми, методичні години. «Використання інтерактивних технологій в розвитку дошкільнят» (Слободян Т. В.),  «Формування здоров’язбережувальної компетенції дитини-дошкільника згідно вимог Базового компонента дошкільної освіти» (Довгалюк Л. В.), «Інноваційні технології в дошкільному закладі», «Оновлення змісту фізкультурно-оздоровчої роботи засобами оздоровчих технологій» (Ясніцька О. П.).

Педагогічні ради сприяли розвитку професійного рівня педагогів в дошкільному закладі, а саме: «Виховання патріотизму та толерантності в контексті духовного розвитку особистості» (25.11.2016), «Впровадження в освітньо-виховний процес інноваційних технологій, спрямованих на формування основ комунікативно-мовленнєвої компетенції дошкільників» (24.02.2017).

Досить ефективними формами методичної роботи проведені  майстер-класи з рухливих ігор (Вальтер О. М., 20.04.2016) та «Розвиток дрібної моторики рук у дітей дошкільного віку через різні види діяльності» (Соха Н. А., 16.02.2017), під час яких учасники мали змогу закріпити знання щодо організації освітнього процесу та підвищили професійну компетентність щодо розвитку дрібної моторики під час різних видів навчальної діяльності, ознайомилися з методичними рекомендаціями щодо проведення рухливих ігор   та ділилися практичними навичками.

На належному рівні були проведені тематичні дні, тижні, фестивалі, виставки дитячих робіт: «Квітуча моя Україна» (18.09.2015), «День козацтва» (14.10.2015), «У пісні крила виростають» (05.11.2015), «Моя дитина – українська перлина» (12.11.2015),   «Тиждень дошкілля», «Тиждень знань безпеки життєдіяльності» (13.11.2015-17.11.2015, 19.09.2016-23.09.2016), «Веснянки, гаївки співаймо, любу весну закликаймо» (17.03.2016), фестиваль «Великоднє дерево єднання» (25.04.2016), ( «День Вишиванки» (19.05.2016),  «Шевченківський тиждень» (06.03.2017-10.03.2017).

Інноваційна діяльність стала стимулюючим чинником у розвитку закладу. З метою вдосконалення навчально-виховного процесу організовано роботу авторської майстерні з гуманної педагогіки Шалви Амонашвілі з питання впровадження гуманно-особистісної технології, яка будується на началах гуманності й віри в дитину, вихованні творчістю і співпрацею педагогів із дітьми, де в якості педагогів розуміються також батьки (керівник Вальтер О. М.).

 
Організація роботи із сім’ями вихованців

Взаємодія із сім’ями вихованців є одним з пріоритетних напрямів діяльності закладу. Педагогічний колектив організував для цього різні активні форми співпраці: творчі конкурси, спільні виставки, дні відкритих дверей. Були проведені загальносадові свята: «Таланти батьків та дітей» (20.09.2016), «Писанковий вернісаж».

 

Соціальна активність дошкільного закладу

Працівники дошкільного закладу займають активну соціальну життєву позицію та беруть участь у заходах різного рівня:

- міських конкурсах: «Від новачка до майстра» (26.11.2015), «Кольорові нотки» (26.02.2016, нагороджені дипломом «Кращий аматорський задум»), «Ми – малята-дошкільнята» (отримали гран-прі), «Дошкільник-діяч» (ІІ місце – Головатюк Анна, 22.09.2016), «Вода – джерело життя» (ІІ місце – Євдосюк Анна, 28.02.2017),  «Горизонт - 2020» (26.10.2017),  «Вихователь року» (13.02.2017-24.02.2017). Дошкільнята були активними учасниками міської виставки-конкурсу ялинкових прикрас, які зайняли призові місця у різних номінаціях, а саме: перше місце – Ластовецький Володимир «Мішечок щастя» та Старостка Ілля «Веселий сніговик», друге місце – Ніколова Емілія «Чарівний будиночок» (30.12.2016).

-міському фестивалі педагогічних ідей («Калейдоскоп педагогічних ідей з екологічного виховання дошкільників» Боднар М. М.); «Педагогічна палітра дошкілля 2017»  в номінації трудова діяльність «Організація трудової діяльності в сучасному дошкільному закладі» - І місце, номінація навчальний посібник «Весела математика» (робочий зошит для дітей старшого дошкільного віку), ІІІ місце -  Нікольчук О. О.

- обласному фестивалі педагогічних ідей та технологій в номінації «Спеціальна освіта» («Розвиток фонематичного компоненту мовлення у старших дошкільників із загальним недорозвиненням мовлення: опанування фонематичних навичок» - І  місце Н. І. Маленька (2016 р.); «Конспекти занять з розвитку психічних процесів у дітей з тяжкими порушеннями мовлення» - І місце Н. І. Маленька, Н. А. Соха (2017 р.).

Організація харчування у ДНЗ

Харчоблок дошкільного навчального закладу відповідає санітарно-гігієнічним вимогам та правилам. Знаходиться на першому поверсі з окремим виходом на територію закладу. Харчоблок включає: кухню (цех для варіння), окремі приміщення для зберігання продуктів (овочі, фрукти, сипучі продукти, хліб), м’ясний та рибний цех, приміщення для миття кухонного посуду, для первинної обробки овочів.

Кухня оснащена технологічним обладнанням: плитами, шафами жаровими, електром'ясорубкою, овочерізкою, електроводонагрівачем, холодильними камерами.

На кухні працюють два кухаря III розряду Слободян Г. П., Романова Т. П.

Медичне обслуговування ДНЗ

З метою реалізації Закону України «Про дошкільну освіту» медичне обслуговування дітей в ДНЗ № 19 здійснюється медичною сестрою Яковлєвою О. С. та лікарем Гончар І. М.

Медичний кабінет відповідає санітарно-гігієнічним вимогам, займає дві кімнати: ординаторську та ізолятор. Медичний кабінет має окремий вихід для дотримання протиепідемічних вимог. Ординаторська  обладнана столом, стільцями, шафою канцелярською, вагою, ростоміром та кушеткою. Ізолятор обладнаний холодильником для зберігання  бактеріальних препаратів, столиками медичними для проведення профілактичних щеплень та для постанови реакції  Манту та БЦЖ. В цьому ж кабінеті розташовані шафа аптечна з ліками  та шафа з медичним обладнанням для надання першої медичної допомоги. Ізолятор обладнаний одним ліжко-місцем, туалетною кімнатою.

 

Матеріально-технічна база ДНЗ №19

У дитячому садочку створено всі умови для повноцінного фізичного, психічного, духовного та особистісного розвитку кожної дитини. Групові приміщення забезпечені меблями та ігровим обладнанням, мають сучасний інтер’єр. Розвивальне середовище дитячого садка організовано з урахуванням інтересів дітей і відповідає їх віковим особливостям. Для занять дітей створено умови, обладнані спеціальні приміщення: музична, спортивна зали, кабінет вчителя-логопеда, практичного психолога, музичного керівника, керівника гуртка англійської мови; методичний кабінет; прогулянкові майданчики для кожної вікової групи; сучасний спортивний та ігрові майданчики.

В закладі якнайефективніше реалізується мета дошкільної освіти – створення сприятливих умов для особистісного становлення та творчої самореалізації кожної дитини, формування її життєвої компетентності.

5 групових майданчиків  озеленених та обладнаних малими спортивними спорудами, на кожному майданчику є пісочниця, столики, лавочки, гірки, дерев’яні споруди. Кожен майданчик відокремлено зеленими насадженнями кущів.

Сучасний спортивний майданчик добре оснащений великими спортивними знаряддями, ямою для стрибків, біговою доріжкою. На спортивному майданчику проводяться різноманітні свята, розваги, за умов теплої сприятливої погоди – ранкова гімнастика. Футбольне міні-поле для навчання дітей гри у футбол.

Кожна вікова група має свою ділянку на городі, на якій висаджує рослини. Згідно з методичними рекомендаціями організовується праця з дошкільниками.

Також в ДНЗ є куточок саду для ознайомлення дошкільників з фруктовими деревами, які власноруч висадили народний депутат В. В. Мельниченко та міський голова М. Є. Сімашкевич. Молоді дерева подарували свої перші плоди і кухарі нашого садочка готують компоти із свіжих фруктів та ягід.

2 березня 2017 р. фруктовий сад поповнили нові дерева, адже в перші дні весни у рамках міської акції «Посади квітучий сад» народний депутат України Мельниченко В. В. подарував закладу саджанці фруктових дерев. Малята та педагоги вдячні за увагу та турботу міської влади.

Головне для колективу, щоб сучасний дошкільний навчальний заклад, відповідав би вимогам часу, в якому виховуються високоморальні, культурні, інтелектуальні особистості, які в майбутньому будуватимуть успішну демократичну Українську державу.